100 CRO
18 439 QSO

Rules

CRO 100

https://ceskyradioklub.cz/o-nas/historie/100-years-of-czech-radio
https://ceskyradioklub.cz/aktuality/100th-anniversary-of-radio-broadcasting-in-czechoslovakia

Aktivace speciální stanice

Speciální stanice, za kterou získáte 5 bodů v soutěži ke 100. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v Československu a spojení s ní je nutné pro získání zlatého diplomu, bude podruhé aktivována v pátek 9. června 2023 a bude označena volacím znakem OL100R. Na památku průkopníků, kteří rozhlasové vysílání zahájili, bude tato stanice aktivní na středních vlnách na frekvenci 1233 kHz s klasickou modulací A2 a A3 a spojení s touto stanicí bude navázáno crossbandově. Stanice OL100R bude oznamovat kmitočty v amatérských pásmech, na kterých bude poslouchat vaše volání, a bude vám odpovídat na 1233 kHz. Kmitočty budou oznámeny na 1233 kHz a na https://ceskyradioklub.cz/aktuality/aktivita-ol100radio. Vysílání bude zahájeno v 18:00 UTC hodin a předpokládá se, že bude fungovat do 20:00 UTC, případně déle, pokud bude zájem o spojení. Vzhledem k tomu, že se nejedná o standardní závod, ale o soutěž k výročí a pořadatel chce umožnit DX stanicím získat zlatý diplom, nejsou výjimečně námitky proti použití webového přijímače SDR pro příjem na středních vlnách. Pro telegrafní spojení použijte prosím režim CW, OL100R vám odpoví modulací A2, pro fonické spojení použijte režim SSB, OL100R vám odpoví modulací A3. Viz https://cro100.cz/ , QRZ.com a https://ceskyradioklub.cz/aktuality/aktivita-ol100radio (použijte prosím překladač).

Special station activation

https://ceskyradioklub.cz/aktuality/aktivita-ol100radio

The special station, which will earn you 5 points in the competition for the 100th anniversary of the start of regular radio broadcasting in Czechoslovakia and the connection to it is a condition for obtaining the gold diploma, will be activated on the weekend of 3 and 4 June 2023 and will be identified by the call sign OL100R. To commemorate the pioneers who started radio broadcasting, this station will broadcast on medium waves on the frequency 1233 kHz with the A2 and A3 modulation and the connections to this station will be established crossband. Station OL100R will announce the frequencies in the amateur bands on which it will listen to your call and will answer to you on 1233 kHz. Frequencies will be announced on 1233 kHz and at www.ceskyradioklub.cz. Operation will begin Saturday evening at 8 pm and will continue as long as there is interest in joining. If there is interest, the station may be activated later. Please use CW mode for telegraphic contact, OL100R will correspond to you with A2 modulation, for phonic contact use SSB mode, OL100R will correspond to you with A3 modulation. Listen to us on medium wave on 243.3 meters, 1233 kHz.

The special station, which will earn you 5 points in the competition for the 100th anniversary of the start of regular radio broadcasting in Czechoslovakia and a connection with it is necessary to win the gold diploma, will be activated for the second time on Friday 9 June 2023 and will be identified by callsign OL100R. To commemorate the pioneers who started radio broadcasting, this station will be active on medium waves at 1233 kHz with classical modulation A2 and A3 and connections with this station will be established crossband. Station OL100R will announce the frequencies in the amateur bands on which it will listen to your calling and will respond to you on 1233 kHz. Frequencies will be announced on 1233 kHz and at https://ceskyradioklub.cz/aktuality/aktivita-ol100radio. Transmission will commence 18:00 UTC hours and is expected to operate until 20:00 UTC, possibly longer as long as there is interest in joining. As this is not a standard contest, but a contest to commemorate the anniversary, and the organizer wishes to allow DX stations to win the gold diploma, there are exceptionally no objections to the use of the SDR web receiver for reception on medium wave. Please use CW mode for telegraph contact, OL100R will answer you with A2 modulation, for phonic contact use SSB mode, OL100R will answer you with A3 modulation. See https://cro100.cz/ , QRZ.com and https://ceskyradioklub.cz/aktuality/aktivita-ol100radio (use translator, please).

Competition conditions

On the occasion of the centenary of the beginning of Czechoslovak radio broadcasting on May 18, 1923, the Czech Radio Club is organizing a radio amateur competition:

Top 10 OK / OM

1.OK1ALX98
2.OK1AR98
3.OM3CND67
4.OK1MP57
5.OK1RU57
6.OK5AR54
7.OK1FBH42
8.OM0AJ41
9.OK1DQP40
10.OK1AU38
Top 100 All OK/OM

Top 10 DX

1.DF4HA49
2.SP5ITO44
3.YL2QG39
4.R1BIL38
5.DH8BAB37
6.DL7UKA35
7.EI9IEB34
8.YO3JW33
9.YO4BTB29
10.DL9YED28
Top 100 All DX
Admin © 2024 Ondřej Tovaryš & CLUB OK5Z